L’Associació

L’associació catalana de professionals de centres de recursos pedagògics té com a finalitat: la millora professional i tècnica del personal docent adscrit als centres de recursos pedagògics de la xarxa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Per aconseguir-ho es proposa els següents objectius: consulteu els estatuts